Quy định của 4 thành phố về an toàn PCCC đối với nhà ở kết hợp

NHỮNG ĐIỂM ĐÁNG LƯU Ý TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA CÁC TÍNH THÀNH

QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN PCCC ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP SẢN XUẤT, KINH DOANH

 

1. Hà Nội, Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2021.

Điều 6. An toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ

5. Trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy:

a) Căn cứ quy mô của ngôi nhà, chủ hộ gia đình phải trang bị các bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ thông thường (búa, rìu, xà beng, kìm cộng lực), đèn chiếu sáng sự cố đảm bảo phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy; vị trí đặt ở nơi dễ thấy, dễ lấy, thuận tiện cho việc sử dụng để kịp thời chữa cháy, thoát nạn khi sự cố cháy, nổ xảy ra.

b) Có thể trang bị bổ sung hệ thống, thiết bị báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy bằng nước, mặt nạ phòng độc, thang dây, ống tụt cứu người để tăng cường giải pháp an toàn cho ngôi nhà.

 

Điều 7. An toàn PCCC đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

5. Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy:

a) Đối với khu vực kinh doanh, sản xuất phải trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, hệ thống thông gió, chống tụ khói đảm bảo theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn phòng cháy và chữa cháy có liên quan.

b) Các phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải được dán tem kiểm định và được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ theo quy định.

Điều 8. Xử lý chuyển tiếp

 1. Nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh khi xây mới hoặc cải tạo vào thời điểm Quy định này đã có hiệu lực thì phải thực hiện ngay các điều kiện theo Điều 6, Điều 7 của Quy định này.
 2. Nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh đã đưa vào hoạt động, sử dụng trước thời điểm Quy định này có hiệu lực thì phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy theo các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp tại thời điểm nhà đó đưa vào hoạt động, sử dụng.
 3. Các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn phòng cháy và chữa cháy dẫn chiếu trong Quy định này khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì nội dung dẫn chiếu trong Quy định này cũng được điều chỉnh và thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn phòng cháy và chữa cháy sửa đổi, bổ sung, thay thế.
 4. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, trường hợp cơ quan nhà nước cấp trên ban hành văn bản có nội dung quy định khác quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên ban hành.

 

Thiết bị báo cháy cục bộ tại Huế

2. TP Hồ Chí Minh, Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 5 năm 2021

Điều 6. An toàn PCCC đối với nhà ở riêng lẻ

1. Chủ hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà ở riêng lẻ cần duy trì các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh cháy, nổ trong quá trình sinh hoạt.

a) Tài sản, vật tư, chất cháy phải được bố trí, sắp xếp gọn gàng, không cản trở lối và đường thoát nạn, bảo đảm việc sơ tán người và tài sản nhanh chóng, an toàn khi xảy ra cháy; bố trí nơi để chìa khóa, dụng cụ phá dỡ thông thường (búa, rìu, xà beng, kìm cộng lực…) ở nơi dễ thấy, dễ lấy để kịp thời mở cửa khi có sự cố cháy, nổ.

đ) Mỗi nhà ở riêng lẻ cần trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy ở mỗi tầng phù hợp với quy mô, điều kiện gia đình. Bình chữa cháy phải được bố trí ở nơi dễ thấy, dễ lấy và thuận tiện cho việc sử dụng để kịp thời xử lý sự cố cháy, nổ xảy ra; khoảng cách di chuyển lớn nhất đến bình chữa cháy không quá 20 m.

Điều 7. Quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất

6. Quy định trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy

a) Đối với khu vực kinh doanh, sản xuất phải trang bị số lượng bình chữa cháy đảm bảo diện tích bảo vệ theo quy định của mục 5 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng. Khoảng cách di chuyển lớn nhất đến bình chữa cháy không quá 20 m.

b) Trang bị, lắp đặt thiết bị báo cháy cục bộ, phương tiện cứu nạn, cứu hộ (mặt nạ lọc độc, dây tự cứu, thang dây, dụng cụ phá dỡ thông thường, chăn chiên, dụng cụ chứa nước vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phục vụ chữa cháy,…) phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm, mục đích sử dụng.

c) Các phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải được dán tem kiểm định và được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ theo quy định.

Điều 8. Xử lý chuyển tiếp

 1. Đối với các nhà ở có sẵn đã chuyển đổi công năng vừa ở vừa sản xuất, kinh doanh trước thời điểm Quy định này có hiệu lực; chủ hộ gia đình, hộ kinh doanh phải cam kết thời gian hoàn thành, thực hiện xong nội dung quy định các yêu cầu tại Điều 7 của Quy định này trong thời hạn 06 tháng nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.
 2. Đối với các nhà ở có sẵn chuyển đổi công năng vừa ở vừa sản xuất, kinh doanh sau thời điểm Quy định này có hiệu lực phải thực hiện đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy theo các yêu cầu tại Điều 7 của Quy định này trước khi tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

cảnh sát pccc HCM

3. Cần Thơ, Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Điều 11. Trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

 1. Trang bị bình chữa cháy xách tay đảm bảo định mức trang bị bình tối thiểu 75m2sàn/bình, loại bình chữa cháy được trang bị phải là bình bột chữa cháy loại ABC hoặc bình chữa cháy bằng khí CO2 có trọng lượng chất chữa cháy ≥ 4 kg, bình chữa cháy phải để ở nơi dễ thấy, dễ lấy, thuận tiện cho việc sử dụng, đảm bảo khoảng cách di chuyển từ vị trí để bình chữa cháy đến điểm xa nhất cần được bảo vệ dưới 20m để kịp thời xử lý sự cố cháy, nổ xảy ra.
 2. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm hoặc đầu báo cháy tự động tại các khu vực, vị trí có nguy cơ cháy, nổ cao; cần lắp đặt thêm các quả cầu chữa cháy tự động bằng bột tại các khu vực sản xuất kinh doanh, nơi tồn chứa vật liệu, hàng hóa có nguy hiểm cháy, nổ cao.
 3. Trang thiết bị, phương tiện cứu nạn, cứu hộ (mặt nạ lọc độc, dây tự cứu, thang dây, dụng cụ phá dỡ thông thường như: Búa, xà beng, cưa tay, kìm cộng lực) phải được bố trí ở nơi dễ thấy, dễ lấy, dễ sử dụng để mở cửa khi cần thiết, phù hợp với tính chất, đặc điểm, mục đích sử dụng của nhà. Trang bị chăn, mền, dụng cụ chứa nước vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phục vụ chữa cháy.
 4. Lắp đặt các đèn chiếu sáng sự cố để phục vụ công tác thoát nạn, thang dây hoặc các loại thang khác bắc sang nhà liền kề để thoát nạn khi cần thiết.
 5. Các phương tiện phòng cháy, chữa cháy phải được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ đảm bảo luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động, kịp thời thay thế các phương tiện bị hư hỏng.

 

4. Đà Nẵng, Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 01 năm 2022

Điều 5. Quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất, kinh doanh

 1. Trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy

a) Đối với khu vực kinh doanh, sản xuất phải trang bị phương tiện, thiết bị PCCC, đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn, hệ thống thông gió, chống tụ khói… (nếu có) bảo đảm theo quy định của TCVN 3890:2009 – Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình; quy định rõ vị trí đặt phương tiện bảo đảm yêu cầu dễ thấy, dễ lấy và gần lối thoát nạn; kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

b) Khuyến khích đầu tư lắp đặt các thiết bị cảnh báo cháy sớm như đầu báo cháy tự động, camera để kịp thời phát hiện sớm cảnh báo cháy, nổ; phương tiện cứu nạn, cứu hộ (mặt nạ lọc độc, dây tự cứu, thang dây, dụng cụ phá dỡ thông thường, chăn chiên, dụng cụ chứa nước vừa phục vụ sinh hoạt vừa phục vụ chữa cháy…) phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm, mục đích sử dụng.

c) Phương tiện phòng cháy chữa cháy phải được dán tem kiểm định và được kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng, đảm bảo trạng thái sẵn sàng hoạt động.

 

Xem thêm bài viết liên quan:

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Bạn có muốn bình luận về bài viết này!x
()
x