Sử dụng GiaXD

Xem tất cả khóa học
Tổng hợp và phân tích tin đấu thầu

Hệ thống đấu thầu điện tử là gì?

HD sử dụng GiaXD
Chuyên đề
phút
Hiểu rõ khách hàng tiềm năng

Giới thiệu các chức năng trên GiaXD.com

HD sử dụng GiaXD
3 Chuyên đề
30 phút phút
bán vật liệu xây dựng trên nền tảng GiaXD.com

Bán vật liệu xây dựng trên nền tảng GiaXD.com

HD sử dụng GiaXD
Chuyên đề
phút

Facebook hay GiaXD.com?

HD sử dụng GiaXD
Chuyên đề
phút
Hướng dẫn sử dụng

GiaXD.com으로 베트남에 제품 판매

HD sử dụng GiaXD
2 Chuyên đề
30 phút phút
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn tìm mua hàng hóa trên GiaXD.com

HD sử dụng GiaXD
2 Chuyên đề
30 phút phút
Bán hàng đến Việt Nam

Bán sản phẩm của bạn tới Vietnam với GiaXD.com

HD sử dụng GiaXD
2 Chuyên đề
30 phút phút
Tự động tạo báo giá bán hàng trên giaxd.com

Tạo BÁO GIÁ NHANH bằng ứng dụng trên mobile

HD sử dụng GiaXD
3 Chuyên đề
30 phút phút
Hiểu rõ khách hàng tiềm năng

Phân tích tin đấu thầu để tìm khách hàng VIP mới

HD sử dụng GiaXD
4 Chuyên đề
30 phút phút