THIẾT BỊ BÁO CHÁY CỤC BỘ TRONG NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH

thiết bị báo cháy cục bộ

CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ BẮT BUỘC TRANG BỊ THIẾT BỊ BÁO CHÁY TRONG NHÀ Ở VÀ NHÀ HỖN HỢP

 

I – Luật phòng cháy và chữa cháy

 

Luật Phòng cháy và chữa cháy được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001, được Chủ tịch nước ký lệnh số 08/2001/L-CTN ngày 12 tháng 7 năm 2001. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 10 năm 2001.

Điều 50 của Luật này quy định:

“Điều 50. Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở, thôn, ấp, bản, tổ dân phố, hộ gia đình, các loại rừng và phương tiện giao thông cơ giới

  1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải tự trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho cơ sở, các loại rừng, phương tiện giao thông cơ giới thuộc phạm vi quản lý của mình.

Uỷ ban nhân dân cấp xã phải trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội dân phòng.

Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới ngoài quốc doanh phải tự trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

  1. Hộ gia đình phải chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để phòng cháy và chữa cháy.
  2. Bộ Công an quy định cụ thể và hướng dẫn về điều kiện và trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”

 

Theo đó, các hộ gia đình và các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh phải tự trang bị hệ thống phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi ngôi nhà do mình quản lý và sử dụng.  Người nào có hành vi vi phạm các quy định của Luật này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật (Trích Điều 63).

 

II – Nhà ở và nhà hỗn hợp

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH số 06:2021/BXD định nghĩa như sau:

Nhà

Là công trình xây dựng có chức năng chính là bảo vệ, che chắn cho người hoặc vật chứa bên trong; thông thường được bao che một phần hoặc toàn bộ và được xây dựng ở một vị trí cố định. Nhà bao gồm nhà dân dụng (nhà ở, nhà chung cư, nhà công cộng, nhà hỗn hợp) và nhà công nghiệp.

Nhà chung cư

Nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh (còn gọi là nhà chung cư hỗn hợp).

Nhà hỗn hợp

Nhà có nhiều công năng sử dụng khác nhau (ví dụ: một nhà được thiết kế sử dụng làm văn phòng, dịch vụ thương mại, hoạt động công cộng và có thể có các phòng ở).

CHÚ THÍCH: Nhà hỗn hợp phải áp dụng các quy định về an toàn cháy đối với nhà hỗn hợp khi diện tích sàn xây dựng dùng cho một công năng bất kỳ không vượt quá 70% tổng diện tích sàn xây dựng của nhà (không bao gồm các diện tích sàn dùng cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, gian lánh nạn và đỗ xe).

 

III – Nghị định 136/2020/NĐ-CP

 

Mục 21, Phụ lục I của Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định “nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hoá, chất dễ cháy, hàng hoá đựng trong bao bì cháy được của hộ gia đình” là cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy.

 

Nghị định này yêu cầu các hộ gia đình phải tuân thủ các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy.  Ngoài ra, các hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh còn phải đảm bảo:

  • Tuân theo quy định tại khoản 1, Điều 17 trong Luật phòng cháy và chữa cháy;
  • Có nội quy về PCCC, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC hoặc theo quy định của Bộ công an;

Cơ quan quản lý nhà nước thực hiện việc kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoặc định kỳ việc thực hiện quy định này.  Các hộ gia đình hoặc cá nhân không đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy có thể bị xử phạt và đình chỉ hoạt động (Trích Điều 17).

 

thiết bị báo cháy gia đình

IV – Yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy đối với nhà ở và nhà hỗn hợp

 

TCVN 3890:2022 quy định tại Mục 5.2 Các loại nhà và công trình phải trang bị hệ thống báo cháy tự động, thiết bị báo cháy cục bộ được quy định tại Phụ lục A.  Nội dung cụ thể như sau:

STT Loại nhà Báo cháy tự động
1. Nhà ở riêng lẻ:
 1.1. Nhà ở riêng lẻ không có công năng khác Khuyến khích trang bị thiết bị báo cháy cục bộ
1.2. Nhà ở riêng lẻ kết hợp công năng khác (có tổng diện tích công năng khác nhỏ hơn 70%) Không phụ thuộc vào diện tích

Chiều cao dưới 15 m và diện tích dưới 500 m2 cho phép chỉ trang bị thiết bị báo cháy cục bộ.

 1.3. Nhà ở riêng lẻ kết hợp công năng khác (có tổng diện tích công năng khác từ 70% trở lên) Theo công năng có yêu cầu trang bị cao nhất
 2. Chung cư Không phụ thuộc vào diện tích

Chiều cao dưới 15 m và diện tích dưới 1500 m2 cho phép chỉ trang bị thiết bị báo cháy cục bộ.

 3.  Nhà hỗn hợp (không bao gồm nhóm công năng F1.4 – Kho dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ). Không phụ thuộc vào diện tích

Chiều cao dưới 15 m và diện tích dưới 500 m2 cho phép chỉ trang bị thiết bị báo cháy cục bộ.

 4. Bệnh viện, nhà dưỡng lão và sơ sở cho người khuyết tật  Không phụ thuộc vào diện tích
 5.  Nhà trẻ Không phụ thuộc vào diện tích. Chiều cao dưới 15m hoặc diện tích dưới 1000 m2 cho phép trang bị thiết bị báo cháy cục bộ
 6. Ký túc xá, nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn và cơ sở lưu trú được thành lập theo Luật du lịch Không phụ thuộc vào diện tích

Chiều cao dưới 15 m và diện tích dưới 1500 m2 cho phép chỉ trang bị thiết bị báo cháy cục bộ.

 

V – Hệ thống báo cháy tự động và thiết bị báo cháy cục bộ

 

Hệ thống báo cháy tự động là gì?

Hệ thống báo cháy tự động (Automatic fire alarm system): Hệ thống tự động phát hiện và thông báo địa điểm cháy – Theo định nghĩa trong TCVN 5738:2021.  Một hệ thống báo cháy tự động điển hình sẽ bao gồm các cảm biến khói, cảm biến nhiệt độ, tủ trung tâm báo cháy, chuông, đèn báo cháy và nút nhấn cảnh báo cháy khẩn cấp.

Hệ thống báo cháy tự động cần phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn thiết kế, trang bị và lắp đặt do Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.  Đồng thời cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn và quy chuẩn quốc gia liên quan khác.

 

Thiết bị báo cháy cục bộ là gì?

Thiết bị báo cháy cục bộ là các đầu báo cháy tự động có thể kết nối liên động với nhau, có khả năng báo động bằng ánh sáng và âm thanh.  Các thiết bị này được lắp đặt và có thể hoạt động đầy đủ các chức năng phát hiện và cảnh báo cháy mà không cần phải lắp đặt cùng với tủ trung tâm báo cháy.

 

Một hệ thống điển hình sẽ có các đầu báo khói hoặc đầu báo nhiệt liên kết với nhau bằng sóng vô tuyến (Đầu báo khói / nhiệt không dây), hoạt động bằng nguồn năng lượng từ pin tích hợp trong đầu báo.  Trên đầu báo có đèn và còi để cung cấp cảnh báo bằng âm thanh cho người bên trong nhà và công trình biết khi có cháy.

 

 

VI – Lựa chọn thiết bị báo cháy cục bộ như thế nào?

Thiết bị báo cháy do hãng FireSmart sản xuất được chứng nhận đạt các tiêu chuẩn quốc gia tại Việt Nam. Mỗi sản phẩm đều được Cục cảnh sát pccc kiểm định chất lượng và dán tem trước khi xuất xưởng.

Lựa chọn 1 – Thiết bị báo cháy cục bộ

Mỗi thiết bị báo cháy có thể phát hiện khói hoặc nhiệt độ bất thường.  Mỗi căn phòng trong nhà nên trang bị một đầu báo khói hoặc một đầu báo nhiệt.  Các đầu báo khói/nhiệt này được liên kết với nhau bằng sóng radio.  Và khi một thiết bị phát hiện các dấu hiệu của đám cháy, nó sẽ phát tín hiệu cảnh báo bằng đèn chớp và chuông được tích hợp ngay trên đầu báo.  Đồng thời, nó sẽ truyền tín hiệu cảnh báo này tới các thiết bị đang được lắp đặt tại các căn phòng khác.  Các thiết bị này cũng sẽ phát tín hiệu chuông – đèn cảnh báo để người trong phòng nhận biết và xử lý đám cháy hoặc thoát nạn.

 

Trước đây, nhiều người lắp đặt đầu báo cháy độc lập cho các phòng trong nhà.  Các đầu báo này chỉ có khả năng hoạt động độc lập – không có liên kết tín hiệu với các đầu báo khác.  Do vậy, trong nhiều trường hợp, khi xảy ra cháy tại một phòng không có người ở, những người đang sinh hoạt trong các căn phòng khác không kịp thời nhận được tín hiệu cảnh báo.  Từ đó giảm thiểu khả năng xử lý đám cháy ngay từ sớm, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

 

Hệ thống các thiết bị báo cháy cục bộ liên động với nhau hoạt động không cần tới Tủ trung tâm báo cháy và các Hộp tổ hợp chuông – đèn – nút nhấn khẩn cấp.  Điều này giúp giảm chi phí đầu tư cho chủ nhà.  Thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, người dùng có thể đặt tên và địa chỉ cho từng đầu báo để nhận biết vị trí mà đầu báo đó được lắp đặt.

 

Hệ thống này phù hợp với các ngôi nhà có ít hơn 7 tầng và ít hơn 30 phòng.  TCVN 3890 khuyến khích tất cả các hộ gia đình trang bị Thiết bị báo cháy cục bộ để đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

 

Lựa chọn 2 – Thiết bị báo cháy cục bộ và Thiết bị truyền tin báo cháy

Khi không có người ở nhà, hoặc vào ban đêm, khi cơ sở sản xuất – kinh doanh không có người trực, hệ thống báo cháy hoạt động cũng sẽ không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Giải pháp FireSmart đưa ra là trang bị thêm Thiết bị truyền tin báo cháy Fcom.  Thiết bị này được kết nối với mạng lưới các đầu báo khói – nhiệt cục bộ.  Thiết bị có chức năng ghi nhận tình trạng hoạt động của các đầu báo cháy, dung lượng pin, và các thông số kỹ thuật khi hệ thống vận hành.

Trong trường hợp xảy ra cảnh báo cháy, Thiết bị Fcom sẽ truyền tín hiệu cảnh báo này qua internet tới ứng dụng cài đặt trên điện thoại di động của người dùng.   Đồng thời, cũng sẽ gửi tin nhắn SMS và gọi điện trực tiếp tới các số điện thoại được cài đặt sẵn.

 

Lựa chọn 3 – Hệ thống báo cháy tự động không dây

Trong lựa chọn này, ngoài các tính năng đã biết của thiết bị báo cháy cục bộ, hệ thống được trang bị thêm Tủ trung tâm báo cháy và các Hộp tổ hợp chuông – đèn – nút nhấn cảnh báo.  Một hệ thống đầy đủ như vậy sẽ gia tăng khả năng phát tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh và ánh sáng của đèn chớp.  Đồng thời, Tủ điều khiển trung tâm cũng có khả năng kết nối với các thiết bị ngoại vi khác như thang máy, quạt thông gió hút khói, quạt tăng áp cầu thang …

 

Clip giới thiệu các thiết bị báo cháy cục bộ không dây

 

Tài liệu tham khảo

  1. Catalog thiết bị báo cháy không dây và báo cháy cục bộ FireSmart
  2. Nghị định 136/2020/NĐ-CP
  3. TCVN 3890:2022 Phương tiện, hệ thống phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình (dự thảo)
  4. Luật phòng cháy và chữa cháy

Xem thêm các bài viết khác liên quan:

 

 

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Bạn có muốn bình luận về bài viết này!x
()
x