Tiêu chuẩn – Quy chuẩn

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PCCC
30/04/2022

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2816/QĐ-BCA    Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022...
TRANG PHỤC CHỮA CHÁY
01/01/2022

Quy chuẩn 03:2022 – Trang phục chữa cháy chuyên dụng

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY PHẦN 2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT 2.9.Trang phục chữa cháy chuyên dụng 2.9.1 Mũ bảo...
DEN EXIT - EMERGENCY LIGHT
01/01/2022

Quy chuẩn 03:2022 – Đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY PHẦN 2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT 2.8. Đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng...
HT CHỮA CHÁY BẰNG NƯỚC
01/01/2022

Quy chuẩn 03:2022 – Thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng nước

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY PHẦN 2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT   2.7.Thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng...
HT CHỮA CHÁY KHÍ
01/01/2022

Quy chuẩn 03:2022 – Thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng khí

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY PHẦN 2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT   2.6.Thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng...
HỆ THỐNG BÁO CHÁY
01/01/2022

Quy chuẩn 03:2020/BCA – Quy định kỹ thuật về hệ thống báo cháy

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY PHẦN 2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT   2.5.Thiết bị thuộc hệ thống báo cháy Mã...
VAT LIEU NGAN CHAY
31/12/2021

Quy chuẩn 03:2020/BCA – Vật liệu chống cháy và ngăn cháy

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY PHẦN 2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT   2.4. Mẫu kết cấu được bọc bảo vệ...
PHUONG TIEN CHUA CHAY THONG DUNG
31/12/2021

Quy chuẩn 03:2020/BCA – Phương tiện chữa cháy thông dụng

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY PHẦN 2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT   2.1.Phương tiện chữa cháy thông dụng 2.2.1 Vòi...
MÁY BƠM CHỮA CHÁY
31/12/2021

Quy chuẩn 03:2022 – Máy bơm chữa cháy

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY PHẦN 2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT   2.1. Máy bơm chữa cháy 2.2.1 Máy bơm...