Tin đấu thầu điện nhẹ

02/07/2022

Bản tin đấu thầu ngày 02/07/2022 – GiaXD.com

Xin chào Phí Ngọc Tùng, Đến 8:00 ngày 02/07/2022, có 14 bản tin đấu thầu mới chứa các từ khoá "điện nhẹ, mạng LAN, camera, kiểm soát ra vào, âm thanh"...
01/07/2022

Bản tin đấu thầu ngày 01/07/2022 – GiaXD.com

Xin chào Phí Ngọc Tùng, Đến 8:00 ngày 01/07/2022, có 19 bản tin đấu thầu mới chứa các từ khoá "điện nhẹ, mạng LAN, camera, kiểm soát ra vào, âm thanh"...